Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 2/11.2/S/08/2017/Ż z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Konskowoli

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

Stowarzyszenie Edukacja 3.0, Góra Puławska ul. Powiśle 3, 24-100 Puławy

NIP 7162819403

na kwotę 100 800,00 zł brutto

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 2/11.2/S/08/2017/K z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Konskowoli

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

Stowarzyszenie Edukacja 3.0, Góra Puławska ul. Powiśle 3, 24-100 Puławy

NIP 7162819403

na kwotę 100 800,00 zł brutto

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 3/11.2/S/08/2017/Ż z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie zajęć logopedycznych w świetlicy w Żerdzi

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

Stowarzyszenie Edukacja 3.0, Góra Puławska ul. Powiśle 3, 24-100 Puławy

NIP 7162819403

na kwotę 50 400,00 zł brutto

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 3/11.2/S/08/2017/ K z dnia 15.05.2017 r

na przygotowanie 25 zestawów posiłków dziennie dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach projektu „ ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO” w Świetlicy w Końskowola

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

„NGJ” Sp. z o.o. ul. B. Prusa 2/2,  20-064 Lublin NIP 9462636607

na kwotę brutto100 800,00 zł

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 1/11.2/S/08/2017/CEE z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie doradztwa w Międzygminnym Punkcie Konsultacyjno- Doradczym

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

Kancelarie Prawno- Podatkową „In-Lex”, ul. Amborskiego 26, 24-100 Puławy

 na kwotę 161 280,00 zł brutto

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 4/11.2/S/08/2017/ Ż z dnia 15.05.2017 r

na przygotowanie 20 zestawów posiłków dziennie dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach projektu „ ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO” w Świetlicy w Żerdzi

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

„PSTRĄG” Alina Karpińska, ul. Powstania Styczniowego 15A, 24-103 Żyrzyn

na kwotę brutto 100 800,00 zł

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 1/11.2/S/08/2017/K z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie zajęć z psychologiem w świetlicy w Konskowoli

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

  1. Część I

Olga Bogusz, ul. Tysiąclecia 154/10, 24-103 Żyrzyn

 na kwotę 38 400 zł brutto

  1. Część II

Konrad Rosiak Wólka Kliczewska, ul. Dębska 1 09-300 Żuromin

 na kwotę 38 400 zł brutto

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 1/11.2/S/08/2017/Ż z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie zajęć z psychologiem w świetlicy w Żerdzi

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

  1. Część I

Olga Bogusz, ul. Tysiąclecia 154/10, 24-103 Żyrzyn

 na kwotę 38 400 zł brutto

  1. Część II

Konrad Rosiak Wólka Kliczewska, ul. Dębska 1 09-300 Żuromin

 na kwotę 38 400 zł brutto

na przygotowanie 25 zestawów posiłków dziennie dla dzieci uczestniczących w zajęciach w prowadzonych w ramach projektu pt. „ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO” od poniedziałku do piątku oraz dostarczenie ich w godzinach od 15.00 do 15.30 (lub w innych ustalonych z Zamawiającym godzinach) do Świetlicy w Końskowoli

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE_POSILKI_Konskowola.docx

Zalacznik_nr_1_FORMULARZ_OFERTOWY.docx

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_wymogow.docx

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx