na dostawę niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do świetlicy środowiskowej w Żerdzi w ramach realizacji projektu ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO.

 

 

Wynik:

Najkorzystniejsza oferta na kwotę brutto: 59 460,00 złotych przedłożona przez:

 

IT.PULAWY.PL Sp. z o.o., ul. Zielona 19, 24-100 Puławy, NIP: 9462657472,

otrzymana ilość punktów: 100 pkt. Wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu.

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE_wyposażenie świetlica Żyrzyn.pdf

ZAŁ. 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Żyrzyn.pdf

ZAŁ. 2 FORMULARZ OFERTOWY wyposażenie Żyrzyn.pdf

ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW wyposażenie swietlica Żyrzyn.pdf

ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE wyposażenie swietlica Żyrzyn.pdf

 

 

na dostawę niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do świetlicy środowiskowej w Końskowoli w ramach realizacji projektu ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO.

 

 

Wynik:

Najkorzystniejsza oferta na kwotę brutto: 59 210,00 złotych przedłożona przez:

 

IT.PULAWY.PL Sp. z o.o., ul. Zielona 19, 24-100 Puławy, NIP: 9462657472,

otrzymana ilość punktów: 100 pkt. Wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu.

 

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE_wyposażenie świetlica Końskowola.pdf

ZAŁ. 2 FORMULARZ OFERTOWY wyposażenie Końskowola wzór.pdf

ZAŁ. 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Końskowola.pdf

ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW wyposażenie swietlica Końskowola.pdf

ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE wyposażenie swietlica Końskowola.pdf

 

 

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 2/11.2/S/08/2017/Ż z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Konskowoli

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

Stowarzyszenie Edukacja 3.0, Góra Puławska ul. Powiśle 3, 24-100 Puławy

NIP 7162819403

na kwotę 100 800,00 zł brutto

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 2/11.2/S/08/2017/K z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Konskowoli

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

Stowarzyszenie Edukacja 3.0, Góra Puławska ul. Powiśle 3, 24-100 Puławy

NIP 7162819403

na kwotę 100 800,00 zł brutto

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 3/11.2/S/08/2017/Ż z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie zajęć logopedycznych w świetlicy w Żerdzi

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

Stowarzyszenie Edukacja 3.0, Góra Puławska ul. Powiśle 3, 24-100 Puławy

NIP 7162819403

na kwotę 50 400,00 zł brutto

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 3/11.2/S/08/2017/ K z dnia 15.05.2017 r

na przygotowanie 25 zestawów posiłków dziennie dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach projektu „ ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO” w Świetlicy w Końskowola

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

„NGJ” Sp. z o.o. ul. B. Prusa 2/2,  20-064 Lublin NIP 9462636607

na kwotę brutto100 800,00 zł

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 1/11.2/S/08/2017/CEE z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie doradztwa w Międzygminnym Punkcie Konsultacyjno- Doradczym

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

Kancelarie Prawno- Podatkową „In-Lex”, ul. Amborskiego 26, 24-100 Puławy

 na kwotę 161 280,00 zł brutto

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 4/11.2/S/08/2017/ Ż z dnia 15.05.2017 r

na przygotowanie 20 zestawów posiłków dziennie dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach projektu „ ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO” w Świetlicy w Żerdzi

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

„PSTRĄG” Alina Karpińska, ul. Powstania Styczniowego 15A, 24-103 Żyrzyn

na kwotę brutto 100 800,00 zł

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 1/11.2/S/08/2017/K z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie zajęć z psychologiem w świetlicy w Konskowoli

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

  1. Część I

Olga Bogusz, ul. Tysiąclecia 154/10, 24-103 Żyrzyn

 na kwotę 38 400 zł brutto

  1. Część II

Konrad Rosiak Wólka Kliczewska, ul. Dębska 1 09-300 Żuromin

 na kwotę 38 400 zł brutto