Harmonogram

 

Godziny pracy świetlicy w Żyrzynie

 

Nazwisko i imię

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Chabros Justyna

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

Dorota Kwit

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

Dominika Olszak (Grzelak)

16:30 - 17:30

 

15:00 – 17:00

 

 

Rosiak Konrad

16:30 – 19:00

16:30 – 19:00 

16:30 – 19:00 

16:30 – 19:00

16:30 – 19:00 

Gałek Agnieszka

15:00 – 18:00

 15:00 - 17:00

 

 

 

Kukier Jolanta

15:00 – 18:00 

 

 

15:00 – 17:00

15:00 – 18:00

 

Harmonogram zajęć dnia:

15:00 – 16:00 – Pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia indywidualne przy stolikach.

16:00 – 16:30 – Podwieczorek, czynności porządkowe.

16:30 – 18:00 – Zajęcia tematyczne – realizacja programów zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne oraz zajęć terapeutycznych. Zajęcia z psychologiem. Zajęcia muzyczno – taneczne, zajęcia z elementami sztuki cyrkowej, warsztaty kulinarne.

18:00 – 19:00 – Gry i zabawy ruchowe, zajęcia rozwijające zainteresowania, spacery, zajęcia sportowe, podsumowanie dnia, prace organizacyjno – porządkowe