Informujemy, że od dnia 01.06.2020 r. wznowiona zostaje działalność stacjonarna w Międzygminnym Punkcie  Konsultacyjno - Doradczym w Żerdzi.

W związku z sytuacją epidemiczną dbając o Państwa bezpieczeństwo oraz o bezpieczeństwo naszych doradców informujemy, iż w punktach konsultacyjnych zachowane będą wszelkie wymogi higieniczne związane z COVID-19, a osoby oczekujące na wizytę z doradcą będą przebywały w wyznaczonym do tego miejscu, przy zachowaniu obowiązujących norm sanitarnych. W trosce o zdrowie prosimy o zachowanie wymaganych środków ostrożności tj. zachowanie bezpiecznej odległości, używanie rękawiczek oraz osłanianie ust i nosa.

 

W związku z zaistniałą sytuacją rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo Uczestników projektu oraz ich rodzin informujemy,

że w miesiącu kwietniu w zamian za udzielanie porad w Międzygminnym Punkcie Konsultacyjno - Doradczym w Żerdzi

umożliwiamy Państwu kontakt telefoniczny w formie teleporad z naszymi doradcami.

 

Teleporady pozwolą na wsparcie w zakresie funkcji informacyjnej i doradczej.


W celu otrzymania wsparcia należy dzwonić pod numer telefonu: 798 514 346 w terminach określonych poniżej:

 

01.04.2020 w godz. 12:00 – 18:00

03.04.2020 w godz. 13:00 – 19:00

06.04.2020 w godz. 14:00 – 19:00

08.04.2020 w godz. 16:00 – 19:00

09.04.2020 w godz. 14:00 – 19:00

10.04.2020 w godz. 08:00 – 14:00

14.04.2020 w godz. 08:00 – 14:00

20.04.2020 w godz. 16:00 – 19:00

22.04.2020 w godz. 16:00 – 19:00

 

Proszę pamiętać, że jednym ze środków zapobiegawczych, związanych z pandemią koronawirusa, jest unikanie zagrożeń. Zachęcamy Państwa do pozostania w domach. To od odpowiedzialnej podstawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze i naszych najbliższych.

Apelujemy ZOSTAŃCIE W DOMACH.

 

 

Projekt „ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”

jest projektem partnerskim realizowanym  przez „Centrum Edukacji Europejskiej”, Gminę Końskowola i Gminę Żyrzyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w okresie 1.06.2017r. do 31.12.2020r.