Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów - Placówka Wsparcia Dziennego w Żerdzi oraz w Końskowoli, zawiesza do dnia 17.01.2021 prowadzenie zajęć stacjonarnych.
W związku z powyższym w dalszym ciągu proponujemy dzieciom zajęcia w trybie zdalnym. W miarę możliwości na stronie internetowej będą pojawiały się materiały (pliki, linki, polecenia) do pracy dla dzieci.
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, rodzice mogą przyjść do świetlicy po niezbędne rekwizyty oraz materiały plastyczne i inne potrzebne rzeczy, bowiem wychowawcy pracują nadal stacjonarnie
Międzygminny Punkt Konsultacyjno - Doradczy w dalszym ciągu świadczy swoje porady w trybie stacjonarnym

 

 

 

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo Uczestników projektu oraz ich rodzin informujemy,

że w miesiącu kwietniu w zamian za udzielanie porad w Międzygminnym Punkcie Konsultacyjno - Doradczym w Żerdzi

umożliwiamy Państwu kontakt telefoniczny w formie teleporad z naszymi doradcami.

 

Teleporady pozwolą na wsparcie w zakresie funkcji informacyjnej i doradczej.


W celu otrzymania wsparcia należy dzwonić pod numer telefonu: 798 514 346 w terminach określonych poniżej:

 

01.04.2020 w godz. 12:00 – 18:00

03.04.2020 w godz. 13:00 – 19:00

06.04.2020 w godz. 14:00 – 19:00

08.04.2020 w godz. 16:00 – 19:00

09.04.2020 w godz. 14:00 – 19:00

10.04.2020 w godz. 08:00 – 14:00

14.04.2020 w godz. 08:00 – 14:00

20.04.2020 w godz. 16:00 – 19:00

22.04.2020 w godz. 16:00 – 19:00

 

Proszę pamiętać, że jednym ze środków zapobiegawczych, związanych z pandemią koronawirusa, jest unikanie zagrożeń. Zachęcamy Państwa do pozostania w domach. To od odpowiedzialnej podstawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze i naszych najbliższych.

Apelujemy ZOSTAŃCIE W DOMACH.

 

 

Projekt „ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”

jest projektem partnerskim realizowanym  przez „Centrum Edukacji Europejskiej”, Gminę Końskowola i Gminę Żyrzyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w okresie 1.06.2017r. do 31.12.2020r.