Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 12 lutego 2021r. stacjonarna działalność placówek zostaje wznowiona.
Zapraszamy wszystkie dzieci do tak długo oczekiwanego powrotu, wspólnej zabawy, oderwania od monotonnej codzienności, pomożemy w troskach oraz wesprzemy w nauce.
 
Międzygminny Punkt Konsultacyjno - Doradczy w dalszym ciągu świadczy swoje porady w trybie stacjonarnym według poniższego harmonogramu. 
 
HARMONOGRAM MIĘDZYGMINNY PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY
Miejsce: Żerdź 91A, 24-103 Żyrzyn
 
                                                                                                Data                      Godziny porad
                                                                                             01.04.2021                 13.00 - 19.00
                                                                                             02.04.2021                 13.00 - 19.00
                                                                                             08.04.2021                 13.00 - 19.00
                                                                                             09.04.2021                 13.00 - 19.00
                                                                                             15.04.2021                 13.00 - 19.00
                                                                                             16.04.2021                 13.00 - 19.00
                                                                                             22.04.2021                 13.00 - 19.00
                                                                                             23.04.2021                 13.00 - 19.00

 

 

Proszę pamiętać, że jednym ze środków zapobiegawczych, związanych z pandemią koronawirusa, jest unikanie zagrożeń. Zachęcamy Państwa do pozostania w domach. To od odpowiedzialnej podstawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze i naszych najbliższych.

Apelujemy ZOSTAŃCIE W DOMACH.

 

 

Projekt „ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”

jest projektem partnerskim realizowanym  przez „Centrum Edukacji Europejskiej”, Gminę Końskowola i Gminę Żyrzyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w okresie 1.06.2017r. do 31.12.2020r.