Aktualności - Końskowola

 

Czasami trudno nam ustalić, jak dziecko radzi sobie z ograniczeniami wynikającymi
z obecnie trwającej pandemii, szczególnie, jeśli chodzi o nasze małe dzieci.  Dzieci przebywają w domach już kilka tygodni, oddzielone od swoich przyjaciół
i regularnych zajęć. Niektóre z nich mogą mieć więcej napadów złości niż zwykle, inne mogą być bardziej wycofane lub nadwrażliwe emocjonalnie. Rodzice i opiekunowie martwią się, czy ich dzieci czują się dobrze, a nie zawsze rozmowa o emocjach przychodzi naturalnie
i łatwo, a jest często skutecznym sposobem na poradzenie sobie z trudnościami. Zwłaszcza, jeśli, w obliczu pracy zdalnej i mnóstwa zajęć szkolnych, czasu dla rodziny jest mniej niż wcześniej.

 

Prezentujemy Państwu kilka sposobów, aby nawiązać kontakt z emocjami naszych dzieci
i pomóc im uporać się z nimi.

 

dzisiaj słów parę na temat trudności dzieci z koncentracją uwagi, przy których niekiedy występuje także niepokój ruchowy i werbalny. Znajdziecie tu kilka propozycji ćwiczeń wspomagających skupienie uwagi oraz zabaw angażujących dzieci z takimi problemami.

Bardzo ważne są:

* pozytywne nastawienie – budowane może być przez autosugestie lub sugestie wyrażane przez osoby znaczące dla dziecka, np.:

  • Jesteś w porządku.
  • Dasz radę!
  • Masz wiele mocnych stron: jesteś świetny w …
  • Chwilowe trudności nie odbierają tobie szans na przyszły sukces.

* właściwa organizacja pracy:
– proponujemy naprzemiennie zadania z różnych dziedzin aktywności, przedmiotów,
– podczas odrabiania lekcji na biurku znajdują się tylko te rzeczy, które potrzebne są w danej chwili,
– ustalamy i przestrzegamy stałych godzin pracy
– po określonym czasie intensywnej pracy - przerwa spędzona przyjemnie,

* właściwa ergonomia miejsca pracy – czego potrzebuje dziecko:
– dobrze przewietrzony pokój,
– wygodne ubranie,
– nie może przeszkadzać młodsze czy starsze rodzeństwo,
– bezwzględnie wyłączamy radio, telewizor, komputer,
– eliminujemy hałasy domowych na tyle, na ile to możliwe.

 

„Dziecko nieśmiałe i zamknięte w sobie jest nie dlatego, że jest mu z tym dobrze, lecz dlatego, że ucieka przed światem, który jest dla niego obcy i groźny”

 

     Obok dzieci, które z dużą łatwością  i swobodą nawiązują szybko kontakty społeczne

w grupie przedszkolnej, spotykamy również takie, których zachowanie ulega widocznej dezorganizacji. Są to dzieci nieśmiałe. Początkowo nie zauważa się ich, bo są ciche, grzeczne spokojne. Dopiero później dostrzega się, że stoją na uboczu, są bierne wobec rówieśników

i jakichkolwiek zachęt ze strony nauczyciela. Ze względu na przejawianą przez dzieci skłonność do izolacji, unikania kontaktów z innymi dziećmi oraz tzw. „zamykanie się

w sobie” w mowie potocznej nazywa się je: samotnikami, odludkami itp. Dzieci te często przejawiają bierność społeczną i określa się je jako asteniczne, zahamowane.

    Odwołując się do literatury można globalnie ująć iż zahamowanie psychoruchowe występuje jako jeden z syndromów nieśmiałości. Wg. M. Chłopkiewicz, dzieci zahamowane psychoruchowo można podzielić na cztery grupy:

- pierwsza grupę tworzą dzieci, których charakteryzuje przesadna skrupulatność, staranność

 w wykonywaniu działań. Niepewność wobec swoich umiejętności wpływa na stany emocjonalne w trakcie wykonywania zadania. Sprawiają wrażenie nieustannie napiętych i niespokojnych. Stronią od nowych osób, nowych sytuacji, ponieważ powodują one, że dzieci stają się ciche i lękliwe. Zazwyczaj bardzo silnie związane z matką.

- drugą grupę charakteryzują dzieci określane jako „uległe”. Są również małomówne, grzeczne, posłuszne. ich nieśmiałość i lękliwość widoczna jest szczególnie w kontaktach z osobami dorosłymi.

- trzecią grupę stanowią dzieci, które charakteryzują się biernością w domu jak i w szkole. Mają poczucie niskiej wartości, nie wierzą we własne siły i umiejętności. Są płaczliwe, apatyczne, powolne, przygnębione. Bardzo mocno reagują na przejawy dezaprobaty i odrzucenia ze strony innych.

- czwarta grupa to dzieci „asteniczne – nadwrażliwe”, które są zazwyczaj  bardzo skryte, które nie uzewnętrzniają swoich uczuć i najlepiej czuja się we własnym towarzystwie.

DZIECKO NADPOBUDLIWE - wskazówki wychowawcze dla rodziców i nauczycieli

 

 

            Nadpobudliwość psychoruchowa jest najczęstszą postacią tzw. nerwowości dziecięcej. Spowodowana jest zaburzeniami równowagi podstawowych procesów nerwowych: pobudzenia i hamowania.

            Przyczyny tych zaburzeń doszukuje się w czynnikach wrodzonych (nieprawidłowościach okresu ciąży, porodu, poważnych chorobach wpływających niekorzystnie na rozwój i dojrzewanie układu nerwowego), bądź w czynnikach środowiskowych (złej atmosferze domu rodzinnego i nieodpowiednich metodach wychowawczych).

            Dzieci nadpobudliwe są trudne, wymagają większego wkładu pracy i większej cierpliwości. Ponieważ są to dzieci ruchliwe i czasami kłopotliwe - wprowadzają czasem dorosłego w stan zdenerwowania, a nawet wyczerpania. Ruchliwość dziecka, niepokój, drażliwość, brak koncentracji uwagi, konflikty z dziećmi, nauczycielami, sąsiadami - to są rzeczywiście problemy, które wyczerpują i wymagają cierpliwości.

            Rodzice powinni wiedzieć, że u dziecka nadpobudliwego występuje stałe napięcie wynikające ze wzmożenia procesów nerwowo-mięśniowych i psychicznych. Właśnie to napięcie zmusza je do bycia aktywnymi, wyładowania ruchem wewnętrznego niepokoju. Tego niepokoju nie można złamać na siłę karą, bo wówczas osiągniemy efekt odwrotny do zamierzonego - niepokój się zwiększy, dojdzie upór, zaciętość, częste kłamstwa w celu uniknięcia kary.

 

Od kilku lat pojecie to wzbudza powszechne zainteresowanie psychologów i pedagogów pracujacych z dziecmi. Tajemnicze ADHD to skrót od angielskiej nazwy Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli „Zespół nadpobudliwosci psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi" (czesto nazywany po prostu "zespołem hiperkinetycznym" lub "zespołem nadpobudliwosci psychoruchowej").

            Zdaniem Teresy Bednarskiej i Haliny Spionek z nadpobudliwością psychoruchową mamy do czynienia wtedy, gdy dochodzi do powstania przewagi procesów pobudzania nad procesami hamowania. To zaburzenie spotykane jest częściej u chłopców niż u dziewczynek. Jego pochodzenie nie zostało w pełni wyjaśnione, jednak wiadomo, że znacząca rolę odgrywają tu czynniki genetyczne, czyli gdy mamusia lub tatuś byli „urwisami” w dzieciństwie, to prawdopodobne jest, że i ich pociecha przysporzy im wiele „wychowawczego wysiłku”.

            Ocenia sie, 4e ADHD występuje u 3 – 10% dzieci i przejawia sie jako:

  • Zaburzenia koncentracji uwagi,
  • Nadmierna impulsywność,
  • Nadruchliwość.

 

 
poniżej znajdują się propozycje udekorowania okna
 
 
Miłej zabawy