Metoda Dobrego Startu

 
Metoda Dobrego Startu jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, służy do aktywizowania rozwoju funkcji psychomotorycznych i ich integracji oraz korygowania zaburzeń tego rozwoju, co stwarza warunki prawidłowego procesu uczenia się. Ma ona na celu wspieranie rozwoju dziecka poprzez rehabilitację psychomotoryczną i edukację z zastosowaniem polisensorycznego uczenia się. Stosuje się ją w przedszkolach i w edukacji wczesnoszkolnej. W Polsce jako pierwsza rozpowszechniła ją Marta Bogdanowicz. Głównymi celami Metody Dobrego Startu są: wspomaganie rozwoju (optymalizacja rozwoju, profilaktyka), diagnozowanie zaburzeń rozwoju (diagnoza),korekcja zaburzeń (wyrównywanie i terapia), wczesna edukacja (nauka rysowania, liter). Więcej o tej metodzie oraz kilka przykładowych ćwiczeń znajduje się w poniższym filmie z kanału KreatywneKorepetycje: