Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 3/11.2/S/08/2017/ K z dnia 15.05.2017 r

na przygotowanie 25 zestawów posiłków dziennie dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach projektu „ ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO” w Świetlicy w Końskowola

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

„NGJ” Sp. z o.o. ul. B. Prusa 2/2,  20-064 Lublin NIP 9462636607

na kwotę brutto100 800,00 zł