Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 1/11.2/S/08/2017/Ż z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie zajęć z psychologiem w świetlicy w Żerdzi

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

  1. Część I

Olga Bogusz, ul. Tysiąclecia 154/10, 24-103 Żyrzyn

 na kwotę 38 400 zł brutto

  1. Część II

Konrad Rosiak Wólka Kliczewska, ul. Dębska 1 09-300 Żuromin

 na kwotę 38 400 zł brutto

na przygotowanie 25 zestawów posiłków dziennie dla dzieci uczestniczących w zajęciach w prowadzonych w ramach projektu pt. „ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO” od poniedziałku do piątku oraz dostarczenie ich w godzinach od 15.00 do 15.30 (lub w innych ustalonych z Zamawiającym godzinach) do Świetlicy w Końskowoli

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE_POSILKI_Konskowola.docx

Zalacznik_nr_1_FORMULARZ_OFERTOWY.docx

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_wymogow.docx

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

 

 

na przygotowanie 20 zestawów posiłków dziennie dla dzieci uczestniczących w zajęciach w prowadzonych w ramach projektu pt. „ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO” od poniedziałku do piątku oraz dostarczenie ich w godzinach od 15.00 do 15.30 (lub w innych ustalonych z Zamawiającym godzinach) do Świetlicy w Żerdzi.

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE_POSILKI_Zyrzyn.docx

Zalacznik_nr_1_FORMULARZ_OFERTOWY.docx

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_wymogow.docx

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

 

 

na prowadzenie zajęć logopedycznych w świetlicy w Żerdzi w ramach projektu „ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne  Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE_ZAJECIA_LOGOPEDYCZNE.docx

Zalacznik_nr_1_FORMULARZ_OFERTOWY.docx

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_wymogow.docx

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zalacznik_nr_4_WZOR_UMOWY.docx

 

 

na prowadzenie zajęć z psychologiem w świetlicy w Końskowoli w ramach projektu „ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne  Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE_PSYCHOLOG.docx

Zalacznik_nr_1_FORMULARZ_OFERTOWY.docx

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_wymogow.docx

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zalacznik_nr_4_WZOR_UMOWY.docx

 

 

na prowadzenie zajęć z psychologiem w świetlicy w Żerdzi w ramach projektu „ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne  Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE_PSYCHOLOG.docx

Zalacznik_nr_1_FORMULARZ_OFERTOWY.docx

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_wymogow.docx

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zalacznik_nr_4_WZOR_UMOWY.docx

 

 

na prowadzenie doradztwa w  Międzygminnym Punkcie Konsultacyjno- Doradczym w ramach projektu „ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne  Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE_PUNKT.docx

Zalacznik_nr_1_FORMULARZ_OFERTOWY.docx

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_wymogow.docx

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zalacznik_nr_4_WZOR_UMOWY.docx

 

 

na prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Końskowoli w ramach projektu „ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne  Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE_ZAJECIA_TERAPEUTYCZNE_Konskowola.docx

Zalacznik_nr_1_FORMULARZ_OFERTOWY.docx

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_wymogow.docx

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zalacznik_nr_4_WZOR_UMOWY.docx

 

 

na prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Żerdzi w ramach projektu „ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne  Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE_ZAJECIA_TERAPEUTYCZNE.docx

Zalacznik_nr_1_FORMULARZ_OFERTOWY.docx

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_wymogow.docx

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zalacznik_nr_4_WZOR_UMOWY.docx