Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 1/11.2/S/08/2017/CEE z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie doradztwa w Międzygminnym Punkcie Konsultacyjno- Doradczym

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

Kancelarie Prawno- Podatkową „In-Lex”, ul. Amborskiego 26, 24-100 Puławy

 na kwotę 161 280,00 zł brutto