Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 1/11.2/S/08/2017/K z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie zajęć z psychologiem w świetlicy w Konskowoli

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

  1. Część I

Olga Bogusz, ul. Tysiąclecia 154/10, 24-103 Żyrzyn

 na kwotę 38 400 zł brutto

  1. Część II

Konrad Rosiak Wólka Kliczewska, ul. Dębska 1 09-300 Żuromin

 na kwotę 38 400 zł brutto