ZAPYTANIE OFERTOWE 1/S/07/2017/Ż

na dostawę niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do świetlicy środowiskowej w Żerdzi w ramach realizacji projektu ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO.

 

 

Wynik:

Najkorzystniejsza oferta na kwotę brutto: 59 460,00 złotych przedłożona przez:

 

IT.PULAWY.PL Sp. z o.o., ul. Zielona 19, 24-100 Puławy, NIP: 9462657472,

otrzymana ilość punktów: 100 pkt. Wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu.

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE_wyposażenie świetlica Żyrzyn.pdf

ZAŁ. 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Żyrzyn.pdf

ZAŁ. 2 FORMULARZ OFERTOWY wyposażenie Żyrzyn.pdf

ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW wyposażenie swietlica Żyrzyn.pdf

ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE wyposażenie swietlica Żyrzyn.pdf