Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 4/11.2/S/08/2017/ Ż z dnia 15.05.2017 r

na przygotowanie 20 zestawów posiłków dziennie dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach projektu „ ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO” w Świetlicy w Żerdzi

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

„PSTRĄG” Alina Karpińska, ul. Powstania Styczniowego 15A, 24-103 Żyrzyn

na kwotę brutto 100 800,00 zł