ZAPYTANIE OFERTOWE 1/S/07/2017/K

na dostawę niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do świetlicy środowiskowej w Końskowoli w ramach realizacji projektu ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO.

 

 

Wynik:

Najkorzystniejsza oferta na kwotę brutto: 59 210,00 złotych przedłożona przez:

 

IT.PULAWY.PL Sp. z o.o., ul. Zielona 19, 24-100 Puławy, NIP: 9462657472,

otrzymana ilość punktów: 100 pkt. Wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu.

 

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE_wyposażenie świetlica Końskowola.pdf

ZAŁ. 2 FORMULARZ OFERTOWY wyposażenie Końskowola wzór.pdf

ZAŁ. 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Końskowola.pdf

ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW wyposażenie swietlica Końskowola.pdf

ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE wyposażenie swietlica Końskowola.pdf