Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie o wyniku Zapytania ofertowego 2/11.2/S/08/2017/K z dnia 15.05.2017 r

na prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Konskowoli

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wymaganym terminie wpłynęły  2 oferty:

Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

Stowarzyszenie Edukacja 3.0, Góra Puławska ul. Powiśle 3, 24-100 Puławy

NIP 7162819403

na kwotę 100 800,00 zł brutto