Mały ZUS

Od 2019 roku, zmieniło się pojęcie tzw. „małego ZUSu” będącego preferencyjną składką na ubezpieczenia społeczne opłacaną przez przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność. Ustawa przewiduje obniżenie i uzależnienie wysokości składek najmniejszych firm od ich dochodów.
Obecnie przedsiębiorca, który chce rozpocząć działalność musi dokonać rejestracji przedsiębiorstwa w CEIDG oraz zgłosić się do do ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe) a także ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i opłacać składki na te ubezpieczenia w pełnej albo preferencyjnej wysokości
Zgodnie z art. 18 Ustawy dzięki nowej uldze nie trzeba płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności. Ze omawianej ulgi może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Jest to forma ulgi , która ma pomóc rozwinąć skrzydła mikroprzedsiębiorcom, nie jest to jednak rozwiązanie długoterminowe.