Profilaktyka depresji u dzieci i młodzieży

 

 1. Promocja zdrowego stylu życia
 • aktywność fizyczna – bardzo ważny czynnik wpływający na nastrój wzbudzanie i wzmacnianie motywacji do podejmowania zachowań sprzyjających zdrowiu oraz ograniczania tych niewłaściwych
 • korzystanie z komputera i telefonu w rozsądnym wymiarze czasu
 • promowanie nawiązywania i utrzymywania relacji „na żywo”
 • prawidłowe odżywianie
 • wystarczająca ilość snu
 • umiejętność relaksacji, „wyciszania się” i odpoczynku
 • uczenie technik odprężenia i uważności

 

 1. Propagowanie stylu życia i warunków środowiskowych wspierających zdrowie psychiczne, zaspokajanie potrzeb i realizację zadań rozwojowych:
 2. a) Budowanie poczucia zaufania
 • szacunek do przekonań i poglądów nastolatka
 • próby zrozumienia jego stanowiska
 • budowanie kontaktu bez nacisku, że nasza racja jest jedyną słuszną
 • zaproszenie do dialogu na temat różnicy zdań
 1. b) Propagowanie idei samodzielnego doświadczania
 • zachęcanie do wypróbowywania własnych poglądów
 • poszukiwanie dowodów na poparcie i podważenie opinii i osądów
 • namawianie do testowania swoich przekonań i myśli
 • rozwój refleksyjności i krytycznego podejścia do własnego myślenia
 1. c) Szerzenie idei współpracy „jak równy z równym“
 • namawianie do współdecydowania
 • wsparcie ponoszenia odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez nastolatków
 • nauka analizy konsekwencji własnych działań
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska dla wzrostu samokontroli uczniów
 • aktywizacja nastolatków do: udziału w życiu codziennym wyrażania własnych opinii, generowania pomysłów, odkrywania nowych sposobów myślenia, poszukiwania rozwiązań napotkanych trudności, ponoszenia konsekwencji swoich działań
 1. d) Nauka rozpoznawania myśli, nastrojów, zachowań i reakcji fizjologicznych
 2. e) Aktywacja behawioralna („aktywacja zachowania”)
 • rozpoznawanie zależności między nastrojem, a wykonywanymi zajęciami
 • zapis czynności (tygodniowy/miesięczny)
 • wyodrębnienie zajęć, które pozytywnie wpływają na samopoczucie
 • nauka planowania aktywności sprawiających przyjemność
 • umiejętność ustalania celów życiowych
 • skuteczne zarządzanie planem dnia
 • zaangażowanie się w realizację ważnych zadań
 1. f) Wsparcie w nawiązywaniu konstruktywnych więzi z innymi ludźmi
 • w korzystaniu ze społecznej sieci wsparcia (rodzina, znajomi, przyjaciele) i zaufania
 • w radzeniu sobie z wymaganiami społecznymi, trudnymi sytuacjami o takim charakterze
 • nauka wchodzenia w pozytywne interakcje ze środowiskiem
 • rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 1. g) Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, stresem i frustracją
 • nauka rozwiązywania problemów
 • uczenie się wprowadzania zmian w życiu, gdy określone myśli ostrzegają nas o problemach, które trzeba rozwiązać
 • sprecyzowanie konkretnego zagadnienia
 • technika pytań pomocniczych
 • wybór konkretnego problemu
 • wsparcie i otwarta postawa motywująca do wspólnego poszukiwania rozwiązań
 • „produkcja“ jak największej liczby pomysłów na poradzenie sobie z problemem
 • nauka poszukiwania „za“ i „przeciw“
 • wybór najlepszego rozwiązania

 

 • ćwiczenie umiejętności formułowania osobistego planu zmian
 • strategie radzenia sobie z dużą liczbą zmian i związanym z tym stresem
 1. h) Trening emocjonalny
 • nauka rozpoznawania własnych emocji i nazywania ich
 • wzrost umiejętności ich wyrażania w miejsce ich tłumienia
 • nauka kontrolowania obniżonego nastroju
 • podnoszenie zdolności jego poprawiania
 1. i) Budowanie systemu wartości i pozytywnych postaw
 • życzliwy stosunek do samego siebie
 • optymistyczne myślenie
 • pozytywna interpretacja rzeczywistości
 • świadomość własnych dobrych cech i mocnych stron
 • korzystanie ze swoich zasobów
 • czerpanie radości i satysfakcji z życia

 

Źródło: REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA, WYKRYWANIA I LECZENIA DEPRESJI. Instytut Psychiatrii i neurologii w Warszawie, Warszawa, 2018.

Rekomendacje opracowane w ramach realizacji Programu zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020, finansowanego przez Ministra Zdrowia.