NASTOLATEK Z DEPRESJĄ – CO GO WYRÓŻNIA?

Negatywne myślenie jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech depresji. Wiele młodych osób może być sceptycznie nastawionych do tego, że cokolwiek lub ktokolwiek jest w stanie im pomóc.

Proponowane strategie zaradcze:

 1. a) wsparcie, dodawanie otuchy,
 2. b) zachęcanie do tego, aby nastolatek spróbował wytrwać w terapii przynajmniej kilka tygodni,
 3. c) namawianie do stawiania sobie małych celów, dzielenia zadań na mniejsze etapy (technika „małych kroczków“),

d)docenianie tych „małych kroków“ i motywowanie do następnych.

 

Uczucie przytłoczenia jest powszechnym doświadczeniem w depresji. Osoby w depresji często myślą, że to, czego się od nich wymaga jest zbyt trudne i skomplikowane, albo, że oni sami są zbyt głupi lub nie potrafią nic zrobić. Pacjenci często czują się mniej przytłoczeni zadaniem, gdy rzeczywiście coś zrobią, niż gdy tylko o tym myślą.

 

Sugerowane interwencje obejmują:

 1. a) rozpoczynanie różnych przytłaczających ćwiczeń/ zadań wspólnie, co pozwoli zweryfikować prawdziwość przekonania, że dana czynność jest zbyt trudna,
 2. b) wyrażenie uznania nawet dla najmniejszego wysiłku,
 3. c) docenianie zaufania młodej osoby, tego że pozwoliła nam na wsparcie,
 4. d) używanie prostych i łatwych do zrozumienia komunikatów, zadawanie krótkich pytań, e)poszanowanie granic młodego człowieka (zmuszanie do czegoś może wywołać „efekt sprężyny“ – im bardziej będziemy naciskać na coś, tym silniej ta osoba może się bronić, chcąc zachować swoją autonomię i tym bardziej robić coś, co odbierzemy jako „wymówkę“),
 5. f) dzielenie zadań na mniejsze etapy (np. podzielenie materiału do przeczytania na akapity).

 

Np. w sytuacji problemu z zapamiętaniem czynności i nastroju – pacjent stara się zaobserwować tylko jeden moment w nadchodzącym tygodniu, w którym poczuje się lepiej, i jeden, w którym poczuje się gorzej, a następnie zapisuje to.

 

Poczucie beznadziejności jest kolejnym typowym elementem depresji oraz znaczącym wskaźnikiem skłonności samobójczych. Jest charakterystyczne dla osób z depresją i wyraża się w przekonaniu, że oczekiwane korzystne wydarzenie z pewnością nie nastąpi, zajdzie natomiast przewidywana sytuacja negatywna, i to niezależnie od podjętych przez osobę depresyjną środków zaradczych. Eliminowanie tego poczucia jest jednym z najważniejszych zadań dla tych, który wspierają młodą osobę w depresji oraz na każdym etapie terapii. Poczucie beznadziejności często związane jest z tym, że cała masa problemów jest zbyt trudna do rozwiązania.

 

 

Strategie zaradcze:

 • wzbudzanie nadziei, dialog motywujący
 • regularne pytanie nastolatka o to, czy ma nadzieję na poprawę oraz w przypadku jej braku - przyznanie, że taki stan jest dla nas wiarygodny
 • podkreślanie, że naszym zdaniem (jeśli tak uważamy) jego problem nie jest przypadkiem beznadziejnym (pokazanie alternatywnego punktu widzenia)
 • wspólne tworzenie listy problemów
 • wybranie na początek jednego zagadnienia, którego rozwiązanie najbardziej pomoże doświadczyć jakiejś poprawy, poczuć ulgę i przywrócić wiarę, że chociaż część z nich uda się rozwikłać
 • pomoc w dostrzeżeniu zalet rozwiązywania problemów po kolei (strategie ukierunkowanego dochodzenia do prawdy) – postępy w jednej sferze dadzą więcej nadziei, niż tylko rozmowy o poczuciu beznadziei.

 

Niski poziom aktywności – młody człowiek z depresją może godzinami leżeć w łóżku lub siedzieć przy komputerze, nie mając motywacji ani energii do innych czynności.

 

Proponowane interwencje:

 • motywowanie do bardzo prostych działań, np. wspólnego pójścia na krótki spacer lub przynajmniej zrobienia kilku kroków
 • proponowanie drobnych aktywności, które w pewnym momencie mogą nabrać sensu
 • ważna jest łagodność i nie przyzmuszanie, aczkowiek zachowanie pewnej stanowczości w namawianiu do powolnego zwiększania aktywności

 

Anhedonia. Jednym z kluczowych objawów depresji jest niezdolność do odczuwania przyjemności, nawet w sytuacjach, które wcześniej bardzo cieszyły. To stan pełen smutku lub wszechogarniającej pustki i obojętności, w którym życie nie ma kolorów, ani smaku. W efekcie chorzy na depresję rezygnują z satysfakcjonujących aktywności i otrzymują tym samym mniej pozytywnych wzmocnień. Badania przeprowadzone w latach 70. i 80. wykazały, że istnieje związek pomiędzy zmianami nastroju a liczbą podejmowanych zajęć sprawiających przyjemność.

 

Sugerowane interwencje:

 • aktywizacja behawioralna
 • namówienie chorego na terapię lub leczenie
 • wzmacnianie motywacji do leczenia poprzez regularne wsparcie chorego w przekonaniu, że depresję można skutecznie wyleczyć
 • zauważanie i wspieranie najdrobniejszych oznak poprawy
 • łagodne nakłanianie do prostych codziennych aktywności

 

Gdy stan osoby w depresji jest wyjątkowo ciężki, należy ograniczyć motywowanie do jakichkolwiek aktywności do czasu, gdy w pełni zaczną działać leki (do kilku tygodni od momentu rozpoczęcia terapii). Wtedy zalecana jest raczej dyskretna obecność i wsparcie.

 

Strategiami wspierającymi, przeciwdziałającymi temu są:

 1. a) podkreślanie i uświadamianie przez bliskich, jak wiele osoba chora dla nich znaczy
 2. b) wysłuchanie wszystkiego, o czym chce opowiedzieć
 3. c) cierpliwość
 4. d) wyrozumiałość
 5. e) zaangażowanie w życie rodzinne / szkolne na poziomie adekwatnym do aktualnych możliwości
 6. f) zadbanie, by chory spotykał się z osobami, które darzył dotychczas największym zaufaniem

 

 

Czego nie robić

Depresja jest chorobą, a nie fanaberią lub „symulacją“ wymyśloną, by uniknąć obowiązków czy odpowiedzialności. Tak jak każdą chorobę należy ją leczyć, bo sama nie przeminie. Chorego trzeba traktować z troską i powagą, nie bagatelizując problemu. Komentarze w rodzaju: „to nic takiego”, „weź się za siebie”, „przesadzasz” – tylko pogarszają sprawę i powodują, że nastolatek może zamknąć się w sobie oraz stracić nadzieję, że jego sytuację ktoś zrozumie i mu pomoże.

 

Inne zabiegi, które nie działają i tylko pogarszają sytuację:

 1. a) krytyka chorego z powodu jego depresyjnych zachowań i braku chęci do życia
 2. b) odbieranie złego nastroju i humoru jako niechęci skierowanej przeciwko nam
 3. c) uszczęśliwianie na siłę
 4. d) wyręczanie chorego w różnych czynnościach – pozbawianie go szansy na aktywność
 5. e) izolowanie go od życia codziennego, w tym problemów i kłopotów, może sprawić, że poczuje się jeszcze bardziej nieważny i odtrącony
 6. f) zmuszanie (zamiast zachęcania) do chodzenia na imprezy lub spotkania towarzyskie
 7. g) obrażanie się, kiedy chory negatywnie reaguje na chęć pomocy (może o to poprosić w innym momencie)
 8. h) unikanie tematu choroby i nieprzyjemnych emocji

 

Źródło: REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA, WYKRYWANIA I LECZENIA DEPRESJI. Instytut Psychiatrii i neurologii w Warszawie, Warszawa, 2018.

Rekomendacje opracowane w ramach realizacji Programu zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020, finansowanego przez Ministra Zdrowia.